Šta je solarni inverter

Inverteri, poznati i kao regulatori snage i energetski uređaji, sastavni su dio fotonaponskih sustava. Najvažnija funkcija PV invertera je da pretvori istosmjernu struju koju generira solarni panel u napajanje izmjeničnom strujom koju koristi kućni aparat. Sva električna energija proizvedena od solarnog panela mora biti obrađena od strane pretvarača da bi se dobila izvana. [1] Kroz kompletni mostni krug, SPWM procesor je općenito moduliran, filtriran, pojačan, itd., A sinusoidalno AC napajanje koje odgovara frekvenciji opterećenja rasvjete i nazivnom naponu koristi krajnji korisnik sustava. Pomoću pretvarača možete koristiti istosmjernu bateriju za napajanje uređaja.


Yangtze Solar Power Co., Ltd

E-mail: info@yangtze-solar.com

Telefon: 0086-173 3300 5102

Svijet: 188 5826 1705